ติดต่อเรา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง   ตำบลบางตีนเป็ด  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 038-088232    เบอร์โทรสาร 038-088230
Email : chaow2009@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :