คณะผู้บริหาร

นายตั้ง อสิพงษ์
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสุกัญญา แสงสุข
รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา