ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนนอกระบบ
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายตั้ง อสิพงษ์ ศธจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศธจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางนภา กู้กีรติกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ "โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล ฉะเชิงเทรา" จ.ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,00:48   อ่าน 38 ครั้ง