ภาพกิจกรรม
ตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

                วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 นายตั้ง อสิพงษ์ ศธจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา   แสงสุข              รองศธจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางนภา กู้กีรติกุล ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและนางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ดังนี้ 
1.โรงเรียนกวดวิชา ออนดีมานด์ ฉะเชิงเทรา 
2.
โรงเรียนกวดวิชาบูรพารักษ์ปัญญา
3.
โรงเรียนเสริมสวยนิภาดาแปดริ้ว

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,21:09   อ่าน 29 ครั้ง