ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์..กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน : ในระบบ
แจ้งอบรม อพ.สธ 23 พ.ค. 65
แจ้งประกวดคลิปวีดีโอ จิตอาสาฯ 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ(4/4) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ(3/4) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(2/4) 23 พ.ค. 65
ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(1/4) 23 พ.ค. 65
แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงฯ 23 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สื่อสาธารณะ ข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อทางสื่อสาธารณะ 20 พ.ค. 65
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็ก ปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 - 2569 19 พ.ค. 65
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 19 พ.ค. 65
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน : นอกระบบ
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของครูชาวฟิลิปปินส์ 16 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 20 มี.ค. 63
การรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ 10 มี.ค. 63
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 13 ก.พ. 63
ราวบรวมผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 63
ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 08 ม.ค. 63
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) 08 ม.ค. 63
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. 16 ธ.ค. 62
การพัฒนากำลังคนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 04 ก.ย. 62
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 16 ส.ค. 62
(1) แบบสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา 
(3) แบบประเมินพหุปัญญา (กรณีที่โรงเรียนใช้เพื่อประเมินเด็กในชั้นเรียนว่ามีปัญญาหรือฉลาดในด้านใด)
ภาพกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel. 0-3808-8232  Fax 0-3808-8230
Website : www.cpeg.in.th E-Mail : chaow2009@gmail.com
Copyright (C) 2018 Allrights Reserved